Archief van
Auteur: Gideon Folkers

Accountant, IT-Auditor, maar het liefst bezig met IT. Veel interesse in alles wat met data, analyse, visualisatie en 'predictive' te maken heeft.
Geautomatiseerd uren schrijven met de AFAS Updateconnector ?>

Geautomatiseerd uren schrijven met de AFAS Updateconnector

In een vorige blog heeft mijn collega Bartjan uitgelegd hoe je gebruik kunt maken van de Outlook API van Microsoft om de gegevens over afspraken uit je agenda te kunnen ophalen (zie http://blog.refine-it.nl/office365-afspraken-uit-agenda-ophalen/). In deze blog laat ik zien hoe je met behulp van de Updateconnector-functionaliteit de uren geautomatiseerd kunt registreren in AFAS.  Hierbij maak ik gebruik van SQL Server Integration Services (SSIS). Stap 1: App connector autoriseren Allereerst moet de app connector in AFAS zelf geautoriseerd worden. In deze blog…

Lees Meer Lees Meer

AFAS Getconnectoren gebruiken in Power BI ?>

AFAS Getconnectoren gebruiken in Power BI

In een eerdere blog op deze website ben ik al eens ingegaan op het aanroepen van AFAS Getconnectoren waarbij gebruik gemaakt werd van SQL Server Integration Services (zie: http://blog.smartinsight.nu/gebruik-getconnectoren-uit-afas-part-1/). In deze blog zal ik ingaan op de mogelijkheden om de getconnectoren rechtstreeks aan te roepen in Power BI. App connector In deze blog wordt gebruik gemaakt van de App connector. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gebruikersauthenticatie op basis van tokens. Voor de juiste inrichting en autorisatie in AFAS wordt verwezen…

Lees Meer Lees Meer

Benford’s Law met R script in Power BI ?>

Benford’s Law met R script in Power BI

In mijn vorige blog (http://blog.smartinsight.nu/fraude-signaleren-met-benfords-law-in-power-bi/) heb ik aandacht besteed aan de mogelijkheden om fraude te signaleren met behulp van Benford’s Law in Power BI. Dezelfde resultaten (en veel meer) zijn nog sneller te realiseren als je gebruikt maakt van R. De programmeer taal R is erg populair onder ‘data-scientists’ en kan gebruikt worden voor allerhande statistische analyses en visualisaties. De analytische mogelijkheden in Power BI kunnen nog verder worden verstrerkt door R scripts te integreren. In deze blog laat ik zien…

Lees Meer Lees Meer

Fraude signaleren met Benford’s Law in Power BI ?>

Fraude signaleren met Benford’s Law in Power BI

Benford’s Law is het verschijnsel dat in een dataverzameling van getallen de eerste cijfers van deze getallen op een speciale wijze verdeeld blijken te zijn. Je zou wellicht verwachten dat elk eerste cijfer van 1 tot en met 9 een even grote kans heeft om voor te komen, maar dat blijkt niet het geval te zijn. In werkelijkheid komt het cijfer 1 vaker voor en het cijfer 9 het minst vaak. Volgens Benford’s Law ziet de verdeling er zo uit:…

Lees Meer Lees Meer

Automatisch Rapporten in PowerPoint afgeleverd per mail in SQL Server Reporting Services (SSRS) ?>

Automatisch Rapporten in PowerPoint afgeleverd per mail in SQL Server Reporting Services (SSRS)

Een essentieel onderdeel van goede managementinformatie is zorgen dat de juiste informatie op het juiste moment in de juiste vorm op de juiste plek wordt afgeleverd. SQL Server Reporting Services (SSRS) had al de mogelijkheid om rapportages per mail te versturen. De rapportages konden al wel in Excel, PDF en Word worden geëxporteerd, maar nog niet in PowerPoint. Vanaf versie 2016 is ook PowerPoint toegevoegd als output mogelijkheid. In deze blog laten we zien hoe een SSRS rapport gescheduled als…

Lees Meer Lees Meer

‘Rekenen’ met datums in Power BI met DAX ?>

‘Rekenen’ met datums in Power BI met DAX

De dimensie ‘datum‘ neemt een speciale plaats in bij het bouwen van dashboards. Nagenoeg elke visualisatie heeft wel met een bepaald datumbereik te maken. Waardevolle informatie ontstaat als de gegevens kunnen worden vergeleken met vergelijkbare periodes, zoals vorige maand of vorig jaar. Power BI beschikt over een aantal intelligente DAX functies waarmee heel gemakkelijk berekeningen kunnen worden uitgevoerd die rekening houden met een geselecteerd datum bereik. In deze blog wordt een aantal van deze functies nader bekeken. Aanmaken Datum dimensie…

Lees Meer Lees Meer

Zelf mobiele rapporten maken met Mobile Report Builder in SQL Server 2016 ?>

Zelf mobiele rapporten maken met Mobile Report Builder in SQL Server 2016

Vorig jaar is de nieuwste versie van SQL Server uitgekomen: SQL Server 2016. Microsoft heeft in deze versie weer verschillende nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Eén daarvan is de Mobile Report Builder waarmee je gemakkelijk en snel jouw eigen mobiele rapporten kunt maken. De rapporten kunnen helemaal op maat worden gemaakt voor gebruik op een telefoon, of juist voor een tablet. In deze blog gaan we een eerste mobiele rapport maken die geschikt is voor de mobiele telefoon. Benodigdheden Om de stappen in…

Lees Meer Lees Meer

Self Service data ophalen vanuit Exact Online in Power BI ?>

Self Service data ophalen vanuit Exact Online in Power BI

Bij een ‘lokale’ installatie van Exact is het heel makkelijk om gegevens uit de database op te halen om verder te analyseren. Mijn collega Gertjan heeft hier al eens eerder over geblogd (zie http://blog.smartinsight.nu/correcte-auditfiles-genereren-uit-exact-globe/). Als je gebruik maakt van Exact Online is dit minder recht toe recht aan. Exact Online werkt met een RESTfull API webservice (REST API) waarmee via het internet gegevens kunnen worden uitgelezen. De techniek rondom REST API’s bestaat al veel langer en hier is ook veel informatie…

Lees Meer Lees Meer

AFAS connectoren: overstappen op de App connector met SSIS ?>

AFAS connectoren: overstappen op de App connector met SSIS

Per 1 januari 2017 werkt NTLM-authenticatie niet meer op AFAS Online en roep je een connector alleen nog aan via tokens, met de App Connector. Meer informatie en achtergrond hierover is te vinden op de website van AFAS via de volgende link: https://klant.afas.nl/appconnector . In een eerdere blog op deze website is in een stappenplan aangegeven hoe Getconnectoren van AFAS konden worden gebruikt met behulp van SQL Server Integration Services (SSIS). In deze blog werd uitgegaan van authenticatie met behulp van gebruikersnaam en wachtwoord. In…

Lees Meer Lees Meer

Text Mining met SQL Server Integration Services ?>

Text Mining met SQL Server Integration Services

Het analyseren van gegevens heeft vaak als uitgangspunt dat de gegevens goed gestructureerd zijn, het liefst in een database met duidelijke relaties tussen de gegevens. In de praktijk zijn uiteraard niet alle gegevens die je nader wilt analyseren goed gestructureerd beschikbaar. Ook binnen goed gestructureerde dataverzamelingen kunnen teksten zijn opgeslagen die een speciale analyse techniek nodig hebben om de informatie die hierin opgeslagen ligt, eruit te kunnen halen. Deze technieken kunnen gegroepeerd worden onder de term ‘text mining’. Een bekend…

Lees Meer Lees Meer